Voorwaarden - Gyproc Belgium
Gyproc pleisters  / ProTeam Gyproc Pleisters  / Gyproc Trophy  / Voorwaarden back print
 VoorwaardenDoel
Gyproc organiseert in België speciaal voor de Gyproc ProTeamers een wedstrijd voor nationale projecten, uitgevoerd met producten en systemen van Gyproc. Deze Trophy is speciaal bedoeld voor het uitdragen en belonen van vakmanschap, esthetische vormgeving en het toepassen van technische kennis met producten en systemen van Gyproc. Dit geldt zowel voor traditionele toepassingen als in projecten die zich onderscheiden in originaliteit en unieke prestaties.


Doelgroep
Alleen de erkende verwerkers van Gyproc-systemen, de Gyproc ProTeamers, kunnen meedingen naar de Gyproc Trophy.


Voorwaarden aan de uitvoering

 • Het project dient te zijn uitgevoerd met Gyproc-producten en -systemen.
   
 • De montage is uitgevoerd conform de geldende verwerkingsvoorschriften en wettelijke bouw- en regelgeving.

Beoordelingscriteria
De ingediende projecten worden door de jury beoordeeld op:

 • Vakmanschap (innovatieve toepassingen en materiaalgebruik, perfectie in uitvoering, complexiteit).
   
 • Architectuur (creatieve uitvoering van een uitdagend ontwerp en bijbehorende afwerkingsdetails).
   
 • Het realiseren van de gevraagde technische prestaties (brandwerendheid, akoestiek, mechanische prestaties) in een complexe bouwomgeving.
   
 • Presentatie (duidelijkheid presentatie, kwaliteit foto’s en tekeningen).


Deelname

 • Het project is gelegen in België en dient in de periode in 2016 en/of 2017 volledig te zijn opgeleverd. Vanzelfsprekend moet de jury een goede beoordeling van het eindresultaat van het project kunnen maken.
   
 • U dient uw project in één of meerdere van deze categorieën in, de jury kan echter onafhankelijk beslissen een project in een andere categorie in te delen.


Aanmeldingsprocedure
De aanmelding voor een project dient te geschieden via de betreffende indienpagina’s van deze website.


Termijn
De projecten kunnen vanaf tot uiterlijk 31 mei 2017 worden ingediend. Onvolledige of onduidelijke informatie kan de jury niet in de competitie meenemen.


Toestemming

 • Het ingediende project moet door de juryleden en door Gyproc kunnen worden bezichtigd.
   
 • Inzending betekent automatisch dat toestemming gegeven wordt voor het openbaar maken van de foto’s en andere ingediende stukken.
   
 • Het gebruiksrecht van beeldmateriaal, tekeningen, e.d. voor publicatie op de Gyproc Trophy website en op andere uitingen berust dan ook bij Saint-Gobain Gyproc België.
   
 • Alle betrokken partijen (plaatser/stukadoor, architect, bouwheer, aannemer) moeten akkoord zijn dat u dit project indient. Wanneer uw project tot winnaar in één van de categorieën wordt uitgeroepen, worden u de officiële toelatingsformulieren bezorgd ter ondertekening door deze partijen. Zonder de ondertekende formulieren kan uw project niet worden ingediend voor de Saint-Gobain Gypsum International Trophy.


Jury
Voor de beoordeling van de projecten wordt een jury samengesteld door Saint-Gobain Gyproc België.


Uitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op in het najaar van 2017. Hierbij worden de vertegenwoordigers van het bedrijf uitgenodigd. Plaats en tijd van het evenement worden tijdig bekend gemaakt.


Wedstrijd/competitie

 • Gyproc wil met deze manifestatie het vakmanschap en de deskundigheid van alle ProTeamers aanspreken en staat voor een eerlijke competitie.
   
 • Elke deelnemer erkent door zijn deelname deze voorwaarden en ziet af van rechtsvervolging bij eventuele meningsverschillen.
   
 • Bij verandering van de termijnen of niet plaatsvinden van het evenement kan Gyproc niet aansprakelijk gesteld worden. Dit geldt ook voor de ter beschikking gestelde bijlagen zoals foto’s, bouwtekeningen etc.
   
 • Gyproc heeft het recht om deelnemers aan de Gyproc Trophy te diskwalificeren op het moment dat geconstateerd wordt dat er gehandeld is in strijd met de voorwaarden.
   
 • Over de definitieve uitslag van de diverse prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.Saint-Gobain Construction Products Belgium, divisie Gyproc, Kallo, april 2017

Share on Facebook

© 2019 Saint-Gobain Construction Products Belgium nv-sa